Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Manatark lyrics

Album: Roosteitk [1997]

Tracks4
 01  Roosteitk
 02  Raevusuu
 03  Ergolev Eks
 04  Haldjast
all Manatark lyricsRoosteitk
œle vete, ìle kìlmav¤reluste
œle maa, ìle vererooste
œle taeva, ìle laanehììdest
œle tule, hirmust enda ees

Hingepeegel, valgus l¤bi rinna
P¤iksekahkjus su v¤rvim¤ngu s¤ras
Tuhat aastat kalkusega sur'tud
Sånu vormi såna enda p¤rast

M¤damaigulised silmad
Laukahångul naerusuu
Lihtatuumast naha pinnal' vale
Tormiendest kalbe hinguspale

œle vete maa, mis ahnelt neelab
Tåde v¤ljast, mitte seest
œle taeva tuli tukis håågub
Tasahilju peletab silmilt eest
Hirmu enda ees

Piisakaupa ìles mullapinnast
Vabad meelelt, vabad sisevimmast
Murukamar ìlekohut k¤tkeb
P¤rlipiisku, langend p¤rleid taga itkeb
Roosteitkul!back to top
Raevusuu
Suudad sa kuulata kìsimust paisatud
Suudad sa vastata selgel keelel
Suudad sa haarata lennult mis karjub
Suudad sa olla kui aususe peegel?

Su h¤dine hingus
Su våimuta v¤gi
Su moondunud meeled
Vaiki ånnetu (rahva sa reetnud)!

Milline sìda våiks seedida roostet
Milleks on måtted mis orjavad risti
Millised kììned kraapisid au me isade n¤gudelt
Milleste kììntega låhki sind kisti?

Pane mind proovile
Vårdle me selgust
Suudad sa haarata
Vaiki ånnetu (kellele elad sa?)!

Kuidas saad paluda loobuma vihast, mis toitub su verisest naerusest ilast?
Kui raevust saaks p¤¤sta vaid selgemad måtted, peaks kìlmama segavad tåkked...
Hoidu mu teelt, mårtsuk ånnetu!
Milleks sind meenutan, sånades s¤ilitan? Saastane ånnetu!back to top
Ergolev Eks
Virgus ta videvikus
„rkas aovalges
Sìndides soerdiks
Suveks ning talveks

Virgus ta veres mul
Keerdudes kosmoseks
Låi ta nii ennast
Loodule lisaks

Såi ta sind sågedaks silmist
Såi ta sul sìdame seest
Våi v¤¤rdusid veretææst
Mida m¤letab metsik (Manatark meenutab)

Kes kìll kuulaks
Selgust tooks Kui mitte tema (meie)

Kes kìll kuulaks me roosteitku
Hììdu hingest
Teaks me tundeid
Måistaks meeli
Kui mitte
œrgolev ìksback to top
Haldjast
H¤vita mu hingetalad
Pårmu paiska påhitåed
V¤lja viska veendumused
Sohu såtku suundumused

Roogi rinnust vihkamine
Anna jåudu siirast tahtest
Kåril kingi kìlmakargus
Vårsed v¤¤na vaimulahkmelt

S¤¤sta seesmist seletajat
Armu anna ainutåele
Kirgasta, puhasta
Veel enne kui ma...
... Haldjast naasen...
... Ja maailm ¤rkab...!

#KUNINGVERI KROONITA

Låputult loojuv
Vetevoolusest v¤ledam
Kuldsaalides kånnib
Kulgeb ka kroonita
Tammisleekidest v¤ledam
Haldjaviisidest oiukam

Kåneldes toidab mu kurjuse kammitsat
Tunniga tantsib ka kuulapsed hootuks
Selgitan? Sånad on sìndides sellised
Haarates måtteid nad unustan sootuks...

Silmades s¤ilita sånatut s¤det
Kelle eest sa ka sìdame'i sulgeks
Keda ka'i kummardaks, kelleg'ka ei kulgeks
Silmades s¤ilita saladust seitset

Taevane tulelååm
Vetevoolusest v¤ledam
Kujuta kuldsaale
Kuningverena kånnid
Haldjaviisidest heledam
Tammisleekidest tumedam

Selles seisuses sìnnid
Selles seisuses kånnid
Vetevoolusest v¤ledam
Eluohtudest oiukam
Kui vaid hoiad
Mind hukkumastback to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy