Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Root lyrics

Album: Hell Symphony [1991]

Tracks10
 01  Belzebub
 02  Belial
 03  Lucifer
 04  Abaddon
 05  Asmodeus
 06  Satan
 07  Leviathan
 08  Astaroth
 09  Loki
 10  Modlitba
all Root lyricsBelzebub
Je noc či den?
Na tom nezáleží.
Protože já letím nad zemí
... a mořem.
... se svým přítelem Belzebubem...
Leť!... Leť! Můj příteli!
Leť! Belzebube!back to top
Belial
Nitro Země chvěje se jak bouří
- já volám: "ZODACARE!"
kde tekla řeka, tam láva teď se vaří
- já volám: "ZODACARE!"
kde lesy skály , teď planina je pustá
- já volám: "ZODACARE!"
kde zlato bylo, černá žíla vzrůstá
- já volám: "ZODACARE!"
kde život byl, tam hniloba páchne
- já volám: "ZODACARE!"
kde oheň byl, tam zima nyní vládne
- já volám: "ZODACARE!"
kde krystaly se třpytily, tam hlína leží
- já volám: "ZODACARE!"
vchod země Ydobous, on však střeží
- já volám: "ZODACARE!"
Tam vládne BELIAL!back to top
Lucifer
Zář - zář - zář - zář
Světelný paprsek protíná můj mozek
prázdný oční důlek zírá
co chce mi říct ta žlutá kost?
Ach, pane poznání, ach Lucifere,
já mám těch lží již dost!
Sečíst jejich podvody,
to snad ani nelze,
již hnijí jejich kutny!
Naplníme sudy sírou
jedu noste plné putny!
Stříbrný meč Luciferův
nocí tiše letí
držím jej ve své ruce
nesmíme být poraženi
hořte, černé Svíce.
Druhý kníže Věčné Tmy
dnes zapálí svou zbraň
to poznání mě zahřeje!
Zlatý Trůn se mění v trosky
Lucifer se opět směje!back to top
Abaddon
Ohnivý jazyk plamene
Nesmiřitelná nenávist
Běsnící síla se rozeřve
Blesku již burácí svist.
Inferno zemí se přežene
Abaddon nabírá dech
Srdce má tvrdší kamene
Vyrážíš smrtelný vzdech.
ABADDON - běsní, ABADDON - šílí,
ABADDON - drtí, ABADDON - ničí
Nebeské brány řítí se
Do hlubin ohnivých
Ztracené oltáře bortí se
Satanův je slyšet smích!back to top
Asmodeus
ASMODEUS - naplní tvé měšce
ASMODEUS - číše plné zlata
ASMODEUS - rozkoš, krása, bohatství
ASMODEUS - ne! to není šílenství!back to top
Satan
Máš STRACH -
že - tvé srdce bude rozerváno
masou jeduplných lží
že - tvá mysl se rozbortí
tajemným výkřikem Neznáma
že - tvá duše přehlédne propast času
mezi Životem a Smrtí
že - chtíč který ovládáš se rozeřve
obludnou Symfonií rozkoše
že - hrůzná makabrální kreace
přehluší stvoření Plodu
že - prázdnota tvé lebky
naplní se hnilobou Poznání
že - Satan v tobě žijící
pozvedne svůj pohár?
TAK - pozdvihni jej spolu s ním
a připij na zrození Rozumu!back to top
Leviathan
Bestie a zrůdy
nekonečné hlubiny
Pravda a Smrt
Život a bahno
Bouře a vlny
Plameny ve vodě
Mlha a žár
Zelená Smrt
Mořský Had se bouří - Běs
pod hladinou zuří - Děs
Leviathan je ten Pán
Leviathan vládne nám
Ovane vás Hadí dech
nevidíte druhý břeh
Leviathan...
Uvidíš Ohnivý Chrám
pod hladinou Pentagram
Leviathan...
Hadí Oko spatříš teď
pozdvihni svůj Baphomet
Leviathan...
Vládci Hlubin vzdej se již
jednou provždy obrať Kříž
Leviathan...back to top
Astaroth
Oddávej se rozkoši
vždy a plně bez zábran
sex je základ Života
jen tak poznáš sedm bran
Těch sedm bran Rozkoše
Chtíče - Sexu - Touhy
rozhodně to není hřích
falus to jsou Rohy!
Astaroth ti požehná
jen oddej se svým touhám
rozhodně to NENÍ HŘÍCH
to Příroda je pouhá!back to top
Loki
půlnoci, když sova houká
a měsíc je kulatej,
Má chvíle přichází
já zakřičím strachem
přátelé prchají z domu ven
Třesu se hrůzou, vím že to není sen
Třesu se hrůzou, vím že to není sen
měním se v Loki - zuby se zaostří
drápy chtěj trhat - oči se vytřeští
jazyk mám krvavej - šílenstvím se chvěji
utíkám utíkám - do hlubin černý tmy

LOKI - LOKI - LOKI

K ránu se vracím zpět
na rukách stopy krve
proměna skončila - jsem zase člověkem.
To však již není pro mne
já chci být

LOKI - LOKI - LOKI - LOKIback to top
Modlitba
Buď zdráv a veleben tam v ráji ne nebi,
kdes vládl Satane, tvá moc tě velebí,
buď zdráv tam v hlubinách,
kde přemožen sníš v tichu!
Ať jednou spočinu pod slavným Stromem Hříchů,
v tu slavnou hodinu, kdy jako nový Chrám,
se jeho ratolest, zas zvedne k výšinám!back to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy