Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Root lyrics

Album: Kürgerüs [1996]

Tracks12
 01  Lykorian
 02  KÄRgerÄS Prologue
 03  KÄRgerÄS
 04  Prorokova PÍSeŇ
 05  RulbrÄH
 06  RodÄXx
 07  StaŘEc
 08  StaŘEna
 09  Equirhodont - VelkÝ MÁG
 10  Dygon - ZrŮDa
 11  TrygÄN - HrobnÍK
 12  Dum Vivimus, Vivamus!
all Root lyricsLykorian
Enochian key 10
Satanic Bible by A.S. La Veyback to top
KÄRgerÄS Prologue
Kdysi dávno žili kdesi...

Odhrnuji temný závoj Času,
nad krajinou dávnou a ztracenou,
zapomenutou v propastných hlubinách věků,
kde nic nezačíná,
a také nic nekončí.back to top
KÄRgerÄS
S láskou a zároveň smutný,
hledím na krásnou zemi,
která již při svém zrodu,
odsouzena byla zaniknout.

Proč? - zmizela pod nánosem tisíciletí,
ani vzpomínka na ni nezbyla,
kam odešli živí i mrtví,
tak krásní a přece smrtelní.

Již jen v mé mysli žije,
ta přesmutná vzpomínka,
na krutý Osud mých drahých,
na ten hrdý národ - Kärgeräs.back to top
Prorokova PÍSeŇ
Tam kde rozerval se Vesmír nekonečný,
a Černý Kámen dává sílu Životu,
kde rodíme se i umíráme současně,
ztraceni jako prášek nicoty.

Tam Žena porodila Smrt,
když Černý Kámen žhnul životem,
a Ona cizinkou byla doma,
a sama sobě Obětí se stane.

Vám drazí - však jsou falešní,
nevěřte jim o to vás prosím,
jen On dokáže vzdorovat,
však v kámen se promění.

Ó ty, ty, která písni rozumíš,
nedotýkej se Kamene Temnoty,
neb On jest nesmrtelný,
všemi kdož se jej dotknou.

Tak hovoří Starobylá Pověst,
kterou vám zpívám,
však pochopí jen ten,
kdo naslouchá srdcem...

Ó ty...back to top
RulbrÄH
Rulbräh: Poznávám úzkost štěstí
dávno zdá se být klamné.
Však pobízí k zrození ta slova chvály,
v předzvěsti motýlího letu.

Rulbräh: Sláva pohrdání,
slast krve.
Štěstí bezstarostných,
a němých navždy.
Silných jen v kráse a zranitelnosti,
žijících v smutku své duše.

Prorok: Narážím na štěstí,
aniž bych je hledal,
ztracen na dně hořkosti,
v zahradě zvadlých květin.

Rulbräh: Naslouchám šeptání hlasů,
o rozkvetlé samotě opuštěných očí,
samota rozechvívá mé srdce.

Rulbräh + Prorok: Nebudu již, snad až se probudím...back to top
RodÄXx
Zrozen byl jsem ocelí,
uprostřed strmých skal,
jsem silný, mocný bojovník,
jsem Rodäxx!

Svou zemi zbavím Dygona,
té nebezpečné zrůdy,
která chystá se nás zničit,
jsem Rodäxx!

Rodäxx, Rodäxx, Rodäxx, jsem
Rodäxx, Rodäxx, Rodäxx!

Můj Meč dokáže skály lámat,
s ním porazím i Dygona,
ubráním svou zemi a lid,
jsem Rodäxx!

Nikdo mne již nezastaví,
pustil jsem se do boje,
pryč se všemi pověrami,
jsem Rodäxx!

Rodäxx, Rodäxx, Rodäxx, jsem
Rodäxx, Rodäxx, Rodäxx!back to top
StaŘEc
Rodäxxi, ach, Rodäxxi,
ty nesmíš se bít s Dygonem!
On vysměje se tvému Meči,
svým pařátem tě rozdrtí.

Má rada zdá se být hrozivá,
však jenom pravda je v ní,
náš národ kráčí ke Zkáze,
a pomoci mu není.

Ten Kámen všechny ovládá,
pomsta je v něm skryta,
tvůj boj je předem prohraný,
v něm není vítěze!

V tom Černém Kameni z neznáma,
co zrodil Dygona,
jsou skryty síly tisíců,
bytostí z jiných světů.

Jejich Síla nezná hranic,
ó, Rodäxxi, to nebude souboj,
ó, Rodäxxi, to nebude souboj,
to stojí Smrt proti Smrti!back to top
StaŘEna
(bicí, kytary a baskytara: René "Evil" Kostelňák)

Znala jsem tě Rulbräh krásná,
již jako malou holčičku,
hrávala sis sama v lesích,
a ve skalách jsi bloudila.

Dnes poslání máš tajemné,
Černý Kámen najít musíš,
jen ty se jej smíš dotknout,
běh Času tím však nezměníš.

Kámen i Dygon - jedno jsou,
a ty tu klatbu prolomíš,
pozdě, pozdě, Čas se plní,
vždyť ty jsi matkou Dygona.

Tvým dotekem se zlomí Síla,
prokletého Kamene,
však Kärgeräs tím ztratí vše,
jak je v klatbě určeno.

A tak co jsi sama zavinila,
sama zase odčiníš,
jen vzpomínka na tebe zbude,
tvá Oběť je z kamene.back to top
Equirhodont - VelkÝ MÁG
Jsem vyslancem Nekonečna,
zhmotněním tajemných Přání,
jsem Velký Mág Equirhodont,
a splnil jsem své poslání:

Rasa z Hvězd, co stvořila vás,
byla vámi zničena - (proč?),
já jsem poslední z nich,
tisíce nás co přežili,
jsou v Černý Kámen vtaveni.
Jen touha po pomstě,
nám dala sílu stvořit,
Mne, Kámen a Dygona.
Věz Rodäxxi, co vědět musíš,
za každou ránu Dygonovi,
smrtí platí všichni živí.
A že i tvá statečnost,
se stala naší pomstou,
jen Rulbräh je nevinná, nevinná,
i když je matkou Dygona.

MY již nejsme,
své poslání jsem splnil,
již jen Prázdnota,
skončil jsem - JÁ Velký Mág.back to top
Dygon - ZrŮDa
Co je to - svět, láska,
život, porozumění, víra,
slast, rozkoš, bolest,
radost, smutek, milování,
umírání, zrození, vznik,
zánik, čest, odvaha,
podlost, faleš, upřímnost,
posedlost, umění, harmonie,
surovost, vlídnost, laskavost,
hrůza, vztek, nenávist,
květiny, řeky, jezera,
skály, ptáci, zvířata,
lidé, děti, muž či žena??

To nevím!

Pouze jedno slovo znám:
"ZKÁZA!"back to top
TrygÄN - HrobnÍK
Proč již nejsou Kärgeräs?
Kdo ví?
Nikdo nepozná tajemství Věků,
nikdo se nemůže postavit řádu,
jenž Nekonečnem je dán.

Zůstal jsem sám, Trygän - hrobník,
celá léta jsem pohřbíval,
všechny ty, kdož zemřeli,
ze dne na den.

A již zde není nikoho,
živého či mrtvého - jsem zde sám,
poslední hrob je vykopán,
i pro mne již nadešel Čas.

Odcházím sám, opuštěn Životem,
smutný a zbytečný,
uléhám k spánku,
z nějž není probuzení,
nejsou již Kärgeräs!!

Kdysi dávno žili...back to top
Dum Vivimus, Vivamus!
Žijme, dokud žijem!back to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy