Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Root lyrics

Album: The Temple In The Underworld [1992]

Tracks13
 01  Intro
 02  Casildina PÍSeŇ
 03  ChrÁM V PodsvĚTÍ
 04  Aposiopese
 05 Samota
 06 Hlasy Z...
 07  ZeĎ
 08  DÁVnÉ Bytosti
 09  PoselstvÍ
 10  Moje JmÉNo
 11  Casildaďs Song
 12  Aposiopesis
 13  My Name ...
all Root lyricsIntro
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy

Rozervaně ch›t n - V srdci m s k—l,
jakoby ti do krve nŤkdo sypal s—l!

D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy

BezmocnŤ jen ›ves - temnou noc¡ oh
ocel rudne krv¡ - zp¡v  Astaroth!

D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zy
D‚mon £toŠ¡ na k›¡dlech hr—zyback to top
Casildina PÍSeŇ
Podél pobřeží kde oblaka se tříští o vlny
a dvojité slunce zapadá za jezero
kde stíny dosahují - do Carcosy.

Chladná je noc tam kde černé hvězdy vychází
a chladné měsíce krouží po obloze
však chladná je i - neznámá Carcosa

Písně které Hyády budou zpívat
tam kde se třepotají cáry Krále
musí zaniknout nevyslyšeny v - hasnoucí Carcose

Písni mé duše můj hlas je mrtvý,
zemřeš nezpívána jak slzy neprolité
Vyschnou a zemrou ve - ztracené Carcose.back to top
ChrÁM V PodsvĚTÍ
Řítím se purpurovou mlhou
v očích vztek - pohled šelmy.
Rozrážím křoviny kostlivců
můj cíl je nadosah.
Krev teče mi místo slzí
Prach Věčnosti pokrývá mou tvář.
Vichřice zavyla svou píseň Smrti
Kakofonie Běsů stává se vším.
Zdá se mi to - či bdím?
Přede mnou stojí ten Chrám
Z hlubin Nekonečna se vypíná
ta stavba Života i Smrti.
Pojmenovat jej nikdy nelze
stojí zde od Věků a provždy.
Z tajemných Symbolů na zdech
vytéká míza - Shemhamforash.
Konečně poznávám co jsem vždy chtěl
a chápu že návratu již není.
Stávám se částečkou těch znaků na zdi
a mizím v Chrámu Podsvětí.back to top
Aposiopese
Dech Kosmu stéká mi po tvářích
popěvky dávných kmenů slyším v dálce
tóny neznámých nástrojů se nesou
nad přízračnou krajinou.

Srdce mám rozervané tajemnou krásou
Rulbrah mne uspává neznámou písní
a její oči mi vypráví kouzelný příběh.
Tam kdesi... žili dávno...back to top
ZeĎ
V tiché noci jen fialové blesky
protínají temnou oblohu.
Jedu k té Zdi která se tyčí v dálce.

Postavená je z balvanů staletí
jen já vím co skrývá.
Úlomky kostí jsou rozsety všude kolem
vidím svůj život - zatajím dech.

Neznámé bytosti prochází kolem mne
oči jim žhnou - ústa šklebí.
Neznámou řečí hovoří ke mě
chtěl bych se zastavit, však musím dál...

Spěchám k té Zdi, letím jak vítr
tajemná Síla žene mne vpřed.
Jsem jezdcem Apokalypsy
a ta Zeď je můj Cíl!
Je to Zeď Života?
Je to Zeď Smrti?back to top
DÁVnÉ Bytosti
Tam v hlubině
kde moji přátelé přebývají.
Je tam Azathoth - velký střed
Kosmu... a hraje na svou flétnu...
Je tam Yog Sothot - Vládce
Rozměrů a Bytost bez tváře...
Je tam Nyarlathotep - Černý Posel
a Černý kníže Hlubin...
Je tam Shub - Niggurath - otec
světa Hrůz a Beran Slunce...
Je tam i Cthulhu - věčný had, který spí...
Je tam Kozel Tisícerého Mládí!
Já znám Dávné Bytosti!back to top
PoselstvÍ
V bezedné prázdnotě mé samoty
rozezněla se struna života
já znovu ožívám
a jako Fénix rodím se z popela

Svou nohou rozdrtím šedý Prach Věčnosti
žádná tajemství nejsou mi skryta
Můj plamen rozkvétá Černými Růžemi
v mlze se otvírá zčernalá Krypta.
Vcházím sám neviděn zvědavým zrakem
do rukou berou tu Černá Knihu.
Nasávám sílu ze Svazku Moudrosti
přijímám Poselství provází tympánů dunění
to Nitro Země se probouzí.
Z vulkánů vytéká Ohnivá Pravda
v záplavě Poznání utonou mnozí.
Černý Blesk vyšlehne do Kosmu Vědění
přichází můj přítel Čas.
Lidé se ztrácejí v Knize Osudu
Znám muka vývoje všech lidských ras.
V bezedné prázdnotě mé samoty
rozezněla se struna života...
já znovu ožívám
a jako Fénix rodím se z popela...
... přináším Poznání!back to top
Moje JmÉNo
Když tančím nad umírajícím životem
a Černé Perly kanou z mých
prázdných očních důlků. Je to Konec?
Moje jméno je Smrt...
Když hraji na flétnu
z tvé holenní kosti a moje čelisti jsou rozesmáté
nikdy nekončícím úsměvem,
Je to Konec?
Moje jméno je Smrt...
Jsem nesmrtelná ve své smrti
a má říše je bez hranic.
Jsem jako vy všichni
bez srdcí, bez rozumu
ale já jsem šťastná, protože moje jméno je Smrt...back to top
Casildaďs Song
Along the shore the cloud waves break
The twin suns sink behind the lake
The shadows lengthen - in Carcosa

Strange is the night where black stars rise
And strange moons circle through the skies
But strange still is - Lost Carcosa

Songs that the Hyades shall sing
When flap the tatters of the King
Must die unheard in - Dim Carcosa

Song of my soul, my voice is dead
Die thou, unsung, as tears unshed
Shall dry and die in - Lost Carcosa

(text by Robert W. Chambers)back to top
Aposiopesis
Breath of Cosmos flows on my face
The song of ancient tribes sounds in the beyond
Tones of unknown instruments going over
Phantasmic scenery

My heart is torn by mystic beauty
And Rulbrahďs unknown song lullaby me
Her black eyes told me this
this magic tale ...

Once upon a time there was ...

(text by Big Boss, continued on "K„rger„s")back to top
My Name ...
When I dance ove the dying life -
and Black Pearls flow from my
empty eyes sockets, is it the Termination?
My name is DEATH ...

When I play on the Flute made from
your chin-bone - and my jaws are roaring
with laughter - in neverending smile
is it the Termination?
My name is DEATH ...

I'm immortal by my death
and my realm is borderless
I'm like you all
without hearts - without reason
but I'm happy, cause my name is DEATH!
is DEATH!!!back to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy