Lyrics Forum
Tablatures
Links
Feedback
Rock Lyrics Archive at rockmagic.net
Browse artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Add to Favorites

Root lyrics

Album: Zjenveni [1990]

Tracks6
 01  Intro
 02  Aralyon
 03  UpáLene
 04  666
 05  Demon
 06  Cesta Zkazy
all Root lyricsIntro
Enochian key 10
Satanic Bible by A.S. La Veyback to top
Aralyon
Pojő se mnou, m-j synu, pojő,
nauŐím tŹ vŹci mocné,
s mou pomocí doká? es zas? ít.

SpatŤís z፠te hvŹzdy temné,
její sílu m-? es také mít!

Pojő se mnou, m-j synu, pojő,
neposlouchej jiné rady,
a? poznás, tak pochopís.

Vsechno, co znám, to nauŐís se,
zbavís se l? í a pravdu zvís.

Aralyon - Aralyon - Aralyon.

Od toho dne uŐil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.

Aralyon dokázal mi,
? e jen on tu sílu zná!back to top
UpáLene
Jsem nevinen... to vím
Jsem nevinen... to vím!
Stojím tváŤí V tváŤ
své pŤítelkyni smrti,
vsak slza? ádná nesmáŐí má víŐka,
I kdy? bolest okov- mne drtí!
Jsem nevinen... to vím
Jsem nevinen... to vím!
Omnia ad majorem, Aralyon gloriam!back to top
666
666 je 666.
Toto Őíslo nosí Rootan hrdŹ na prsou.
Je to Őíslo nejmocnŹjsí - The Beast
jej vsichni zvou!

UtvoŤme kruh s pŹti body, skloĽme dol-
hlavy, uvidíme vŹci mocné,
? ádné bludy,? vásty, klamy...

Je to mocnost nejmocnŹjsí, bez konce, ach,
bez konce uvnitŤ kŤis? álové koule
konŐí vsechny hranice.

Prohlédne vás jednou prov? dy
Rootan - temnot mocný Pán,
neskryjete pŤed ním nic,
nejste pro nŹj hlavolam!

Tak pomnŹte,? e tuto sílu,
z hlubin zemŹ prýstící,
nezastaví nikdy nikdo,
je to síla smrtící!back to top
Demon
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy

Rozervaný chŤtán - V srdci más k-l,
jakoby ti do krve nŹkdo sypal s-l!

Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy

BezmocnŹ jen Ťves - temnou nocí oh
ocel rudne krví - zpívá Astaroth!

Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zy
Démon útoŐí na kŤídlech hr-zyback to top
Cesta Zkazy
Vidím, vidím cestu zlou - Őerný stopy jdou,
trosky krutých válek - máme za sebou.
Teő u? jenom havrani - letí krajinou,
plnou kostí sedivých - krví zalitou.

Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebo? jistŹ vím,
? e u? se nevrátím!

Konvoj smrti, prokletí - vŹŐných tulák-,
karavana mrtvých tŹl - a stíny hlupák-.
Po kolena V krvi - jdeme hledat novou zem,
zda se to vsem podaŤí - zda se naleznem?

Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebo? jistŹ vím,
? e u? se nevrátím!back to top
Search lyrics archive:All lyrics are property and copyright of their respective owners and are provided for educational purposes only. Rockmagic.net is a not-for-profit project. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Terms Of Use / Copyright Policy